Veľkoobjemové vaky Big Bags

Tieto vaky sa používajú prevažne v potravinárskom, stavebnom, chemickom, strojárenskom priemysle a poľnohospodárstve. Slúžia na skladovanie a prepravu sypkých hmôt, zrnitých materiálov a potravinárskych produktov.

Vrecia

V ponuke máme POP vrecia otvorené, pletené zemiakové vrecia - kusové, rolované vrecia...

Kvalita

Spoľahlivosť

Dodanie

Jukos spol. s r.o. Bežovce

Od svojho vzniku sa zaoberala výrobou tkaných polypropylénových vriec, veľkoobjemových vakov BIG – BAGS, stavebnou činnosťou a obchodom.

  • 1993 – 1995 výroba vriec systémom podomáckej výroby
  • 1995 – 1996 výroba v prenajatých priestoroch poľnohospodárskeho družstva Bežovce.
  • 1996 odkúpenie prevádzky výrobnej dielne od poľnohospodárskeho družstva a jej prestavba do dnešnej podoby. Napojenie na verejný vodovod, plynofikácia. Do roku 2001 firma investovala 80% vytvoreného zisku do rozvoja technológii a dopravných prostriedkov.

Firma sa nachádza v nevýhodnej geografickej polohe hraničnej oblasti s Ukrajinou. V súčasnej dobe zamestnávame 22 stálych pracovníkov. Výrobu zabezpečujeme na najmodernejších strojoch porovnateľných s poprednými Európskymi výrobcami veľkoobjemových vakov. Od roku 1996 sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v Nitre, kde prezentujeme svoje výrobky. Zúčastňujeme sa aj rôznych regionálnych podujatí organizovaných pre poľnohospodárov v rámci Slovenska.

HĽADÁME PLÁNOVAČA VÝROBY

KÚPNA ZMLUVA Č.: 072023

KÚPNA ZMLUVA Č.: 2023001